iD Mixonomi

Tessitura COLOMBO

TECHNICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE